Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Grupul ţintă al proiectului


Grupul ţintă al proiectului „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii” este format din elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii, astfel:


ID Grup ţintă Valoare
1. Elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii 1350
2. Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii 460