Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Articol informativ despre rezultatele proiectului: ”PLIANTUL COPILULUI”
Data: 24.03.2011


 

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.2. “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Titlul proiectului: „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/91/2.2/S/64110

Zi de zi la şcoală                                                                                                           

24 martie 2011

ŞCOLI ŞI COMUNITĂŢI ÎN ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII

Articol informativ despre rezultatele proiectului:

”PLIANTUL COPILULUI”

 

Proiectul POSDRU / 91/2.2/S/64110  ”Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, are ca scop menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice.

Pliantul Zi de zi la şcoală, adresat copiilor, este unul dintre rezultatele  proiectului şi popularizează în rândul elevilor  din școlile cuprinse în proiect, dar şi în rândul membrilor comunității, al persoanelor şi instituţiilor având ca domeniu de interes educaţia,   aspecte  referitoare la scopul  şi la acţiunile derulate în  proiect.

Pliantul se constituie într-un minighid aflat  la îndemâna copiilor  expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, care transmite în manieră concentrată, clară, directă şi prietenoasă  mesaje pozitive , iar   prin intermediul întrebărilor:  De ce să vii la şcoală? Cum poţi să reuşeşti? Cum să faci față problemelor? Ce fac profesorii pentru tine? Ce fac părinţii pentru tine? Ce se aşteaptă de la tine? invită elevii să reflecteze asupra propriilor probleme.

Îndemnurile adresate  sub forma unor  “prescripţii psihologice”  de tipul ”Şi tu poţi să ai succes!”, ” Dacă te vei strădui, vei reuşi!”, ” Educaţia începe  acasă... şi se continuă la şcoală!”  au rolul de a capta atenţia copiilor  către activităţi care asigură reuşita în viaţa şcolară şi în cea personală.

Prin cromatică, prin alternanţa  între text şi imagine, pliantul vizează captarea atenţiei şi interesului elevilor către realele  ferestre de oportunităţi oferite de școală prin intermediul proiectului.

Exprimarea accesibilă elevilor din grupul ţintă evită maniera didacticistă, transmite copiilor un mesaj de încredere în capacitatea lor de a reuşi, vine în întâmpinarea nevoii lor  de apreciere şi de susţinere : 

Acasă

·  Comunică permanent cu părinţii atunci când sunt acasă, dar şi când sunt departe;

·  Povesteşte des şi deschis despre frământările tale;

·  Vorbeşte despre succesele şi  îngrijorările tale;

·  Cere sfaturi pentru problemele tale.

 

La şcoală:

· cu învăţătorul,

· cu profesorul diriginte,

·  participă la activităţi de consiliere de grup;

·  cere sfaturi pentru problemele tale, în cadrul activităţilor de consiliere individual;

· cu un profesor mai apropiat,

· cu directorul şcolii.

 

În comunitate:

· cu asistenţii sociali din cadrul primăriei oraşului/satului în care locuieşti,

· cu poliţiştii de la secţia de care aparţii,

· cu membri ai organizaţiilor neguvernamentale din comunitate

 

În grupul de prieteni

·  Discută cu persoane care au fost în   aceeaşi situaţie ca şi tine;

·  Cere sfaturi pentru problemele tale;

·  Preia idei, nu modele!

 

Să nu uiţi!

 

·   Înainte de a lua orice decizie, cere sfatul părinţilor şi al persoanelor adulte apropiate!

·  Evită grupurile de prieteni “şmecheri” care te pot îndruma spre comiterea unor infracţiuni (… şi minorii sunt pedepsiţi de lege)

·   Caută sprijinul persoanelor responsabile de îngrijirea ta!

·   Bucură-te de realizările tale!

       
 

Educaţia începe acasă… şi continuă la şcoală!

 
 
     

 

 

                                                                                                   

 

 

Coordonator promovare şi diseminare,

                                                                                   Prof. Mihaela Anton

 

 

 

 

 

 


« înapoi