Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Articol informativ despre rezultatele proiectului: ”BROȘURA PĂRINȚILOR”
Data: 28.02.2011


      Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.2. “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Titlul proiectului: „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/91/2.2/S/64110

Zi de zi la şcoală                                                                                                            

28 februarie 2011

 

ŞCOLI ŞI COMUNITĂŢI ÎN ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII

 

Articol informativ despre rezultatele proiectului: ”BROȘURA PĂRINȚILOR”

 

 

”BROŞURA PĂRINŢILOR” este un ghid destinat părinţilor, în scopul de a oferi acestora diverse informaţii şi tehnici pentru îmbunǎtǎţirea abilitǎţilor, cunoştinţelor şi comportamentelor de educare şi disciplinare a copilului, dar şi posibilitatea de a dialoga cu specialistul psiholog prin exerciţii propuse şi o serie de aplicaţii practice bazate pe interacţiunea pǎrinte - copil.

 

 Ghidul este structurat pe câteva capitole care descriu principiile disciplinǎrii copilului, cele mai frecvente probleme care pot apǎrea, precum şi modalitǎţile de soluţionare a acestora, relaţia şi comunicarea pǎrintelui cu şcoala în scopul prevenirii eşecului şcolar. Graţie modelelor de bune practici cuprinse în acest ghid, părinţii primesc informaţii şi recomandări referitoare la rolul, locul şi modalităţile de intervenţie ale pǎrintelui în viaţa copilului, precum şi o armonizare a relaţiilor din cadrul familiilor şi rezolvarea unor situaţii problematice care pot apărea.

 

Temele abordate  se doresc a fi un real sprijin pentru părinţi, în ceea ce priveşte rolurile acestora în educaţia copilului, modalităţile de comunicare, adaptarea la ritmului copilului, pentru a-l învăţa şi pregăti pentru viaţă, colaborarea strânsă cu şcoala, pentru formarea responsabilă şi concertată a copilului:

 

A. CALITATEA DE A FI PĂRINTE

1.         Ce înseamnă sǎ fii părinte?

2.         Rolul de părinte între responsabilităţi, provocări, satisfacţii

 

B. SĂ NE CUNOAŞTEM COPILUL!

1.         Despre dezvoltarea biologică

2.         Despre dezvoltarea psihică (aspecte emoţionale, sociale, mentale)

3.         Nevoile copilului

 

C. DESPRE DISCIPLINAREA POZITIVĂ

1.         Cum învaţǎ un copil un comportament?

2.         Cum educăm copilul pentru a-şi forma comportamente pozitive?

3.         Când copilul “nu ascultă”

 

D. ALĂTURI DE ŞCOALĂ

1.         Comunicarea şcoală-familie

2.         Cum motivǎm copilul sǎ înveţe?

3.         Probleme cǎrora trebuie sǎ le facem faţǎ: absenteismul, eşecul şcolar, dependenţa de televizor şi calculator, agresivitatea, stresul

 

E. CÂND COPILUL MEU ESTE SINGUR ACASĂ

1.         Decizia de a pleca la muncǎ în strǎinǎtate: reacţiile copilului

2.         Cum pregătim copilul sǎ facă faţă acestei provocări?

3.         Responsabilităţile copiilor cu părinţii plecaţi

4.         Cum oferim sprijinul afectiv?

 

F. INVITAŢIE LA DIALOG!

1.         Când apelăm la un specialist?

2.         Exerciţii pentru părinţi

3.         Instrumente de utilizat pentru disciplinarea pozitivǎ

 

 

 

 

 

 

Coordonator promovare şi diseminare,

                                                                                                     Prof. Mihaela Anton

 


« înapoi