Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Componenta 2: DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Promovarea sesiunilor de formare cu grupurile de lucru din școlile pilot
Data: 27.04.2011


 Sesiunile de formare organizate în lunile martie – aprilie 2011, cu cei 160 participanți din cele 40 de școli din proiect, au vizat dezvoltarea capacității instituționale a școlilor de a preveni părăsirea timpurie a școlii și de a reduce riscul de abandon școlar, de a dezvolta şi implementa strategii instituţionale, măsuri şi instrumente educaţionale specifice de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de menţinere în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

 

 

 

Obiectivele activității de formare:

 

Obiectivele specifice ale primei zile  de formare (sesiunile 1-4):

 

 

Obiective specifice ale celei de-a doua zi  de formare (sesiunile 5-8):

 

 

Obiective specifice ale celei de-a treia zi  de formare (sesiunile 9-12):

 

 

Obiective specifice ale celei de-a patra zi  de formare (sesiunile 13-16):

 

¡ diagnosticarea mediului intern și extern cu focalizare pe aspectele corelate de riscul părăsirii timpurii a școlii, respectiv abandonul școlar (PPTS)

¡ interpretarea analizei SWOT și formularea unei ținte strategice care vizează PPTS, argumentarea acesteia, identificarea opțiunilor și a resurselor strategice  asociate acesteia

¡ dezvoltarea competențelor formabililor de a elabora o strategie de dezvoltare instituțională fundamentată pe starea de fapt a comunității școlii

 

Obiective specifice ale celei de-a cincea zi  de formare (sesiunile 17-18):

 

¡  dezvoltarea competențelor formabililor de operaționalizare a unei ținte strategice focalizate pe prevenirea abandonului școlar

¡  identificarea unor măsuri/ acțiuni/ tipuri de activități/ programe menite să crească motivația copiilor cu risc de abandon școlar de a frecventa școala

¡  dezvoltarea capacității de reflecție și autoevaluare obiectivă a unui demers planificat

 

Pe parcursul celor cinci zile de formare activităţile cu cel mai mare impact au fost:

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupurile de participanţi a funcţionat ca o echipă, deşi experienţa, gradul de pregătire şi mediul  social  în care funcţionează şcolile de apartenență erau diferite. Au fost interesați să învețe unii de la ceilalți, să-și împărtășească reușitele, dar și temerile.

 

În urma analizării chestionarelor de evaluare a cursului, la întrebarea care va fi prima măsură pe care o vor lua pentru prevenirea abandonului școlar/prevenirea riscului de părăsire timpurie a școlii, participanții au afirmat:

 

—  17,5% dintre participanţi vor aplica noutățile de la formare în refacerea PDI

—  15% dintre participanţi  vor  organiza  activități în care să fie implicați copiii aflați în situații de abandon

—  12,5% dintre participanţi  vor disemina experiența acumulată la nivelul școlii, al comisiilor

—  10% dintre participanţi  vor stabili clar  o strategie de lucru

—  10% dintre participanţi  vor îmbunătăți planul de acțiune al comisiei de prevenire a abandonului

—  5% dintre participanţi  vor revizui programele din planul operațional

—  5% dintre participanţi  vor organiza  echipe eficiente pentru desfășurarea atât a activităților din acest proiect, cât și din alte proiecte. 

 

Alte măsuri prioritare enumerate:

—  Elaborarea unor strategii pentru responsabilizarea tuturor cadrelor didactice

—  Colaborarea, relaționarea mai eficienta cu cadrele didactice din școală.

—  Promovarea unei scoli pentru fiecare.

—  O școală mai primitoare

—  Conceperea unei activități diferențiate și un mediu școlar plăcut, pentru ca „activitățile desfășurate de copii sa fie la fel de frumoase ca ei”.

—  Asigurarea în mai mare măsură a legăturii cu familiile copiilor cu risc de abandon școlar, să-i susțin (daca nu material, moral)

—  Înființarea unui punct de informare/ de lucru in școală

—  Organizarea eficienta a unor activități de tutoriat elev-elev

—  O participantă a exprimat faptul că „Voi fi foarte atentă sa „nu calc pe visele elevilor”, sa desfășor activități atractive, interactive”.

 

 

Reflecții la finalul cursului:

 

—  Deschiderea noastră către nou - in cazul acestui proiect - poate însemna o șansă dată unor elevi care „pot” dar nu sunt susținuți de familie.

—  „Sa acordam o șansă acestor copii!” Sa fim aproape de ei si sa ii ajutam!”

—  Doresc sa am rezultate măsurabile și calitative la nivel de școală in ceea ce privește o frecvență mai buna si rezultate la învățătură in progres ale elevilor (30) cu risc de abandon școlar.

—  Imi propun sa refac PDI-ul si sa-i ajut si pe ceilalți sa se folosească de el astfel încât la nivel micro totul sa fie mai eficient.

—  Drumul copiilor către si la școală este presărat de visele lor. Daca nu ne vom concentra asupra acestui fapt vom calca pe ele, vom distruge ultimele fărâme de speranță.

—  Se pot forma echipe si cu oameni care se cunosc mai puțin, cu condiția sa aibă aceleași scopuri.

 

 

Lecții învățate:

 

·         Schimbarea trebuie minuțios pregătită iar, pentru a induce o îmbunătățire autentică și agreată de întreaga organizație, directorul trebuie să se aibă comportamentul unui lider, să investească încredere în echipa sa și să inspire el însuși încredere.

·         Într-o societate dinamică nu mai există situații standard, deci nici soluții standard și atunci trebuie să încurajăm profesorii și elevii creativi care propun soluții inovatoare, care intuiesc/ construiesc alternative care permit dezvoltarea școlii.

·         Pentru a îmbunătăți frecvența școlară și pentru a-i motiva pe elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii să-și schimbe atitudinea și comportamentul față de școală și educație,  cadrele didactice trebuie să-și asume variate roluri educaționale (consilier, inspirator), să fie buni comunicatori, empatici și să aibă competențe de relaționare.

·         Parteneriatul școală-comunitate este esențial în școlile ce funcționează în zone defavorizate sau cu elevi provenind din familii cu un nivel de educație  și social foarte scăzut.

·         Importanța cunoașterii și satisfacerii nevoilor elevilor, respectiv: nevoia de a spune, nevoia de a fi ascultat, nevoia de a fi valorizat, nevoia de a influența, nevoia de a visa etc.

·         Succesul unei organizații școlare înseamnă progresul fiecărui elev.

·         Calitatea se asigură în clasă, prin ceea ce profesorul construiește oră de oră cu și pentru elevii săi.

·         Nu este suficient să vrei și să ai oportunitatea de a fi manager, pentru ca școala condusă de tine să obțină succese. Importante sunt competențele manageriale și felul în care le utilizezi pentru dezvoltarea propriei organizații.

·         Managementul timpului și managementul diversității sunt provocări majore atât ale directorului, cât și ale fiecărui cadru didactic.

·         O strategie de succes este fundamentată pe o bună diagnoză a mediului intern și extern al școlii, pornește de la misiunea asumată a organizației, definește realist țintele strategice, identifică alternative pentru atingerea țintelor (opțiuni strategice), gestionează eficient propriile resurse strategice pentru obținerea rezultatelor așteptate (formulate în termeni de indicatori de performanță).

                                                                                                                                                                                        Coordonator promovare și diseminare,

                                                                                                                                                                                                                  Mihaela ANTON

 


« înapoi