Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

GHIDUL DE MANAGEMENT
Data: 15.03.2011


 Ghidul de management pentru dezvoltare instituțională a fost elaborat în lunile L5 - L7 (decembrie 2010 – februarie 2011), în cadrul activității A. 2.3.  din Componenta 2 a proiectului – Activități pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor. Ghidul este un suport pentru managerii școlilor care se confruntă cu problema abandonului școlar și conține repere, soluții și exemple de bune practici pentru gestionarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Publicația va fi tipărită în 500 de exemplare în anul III de proiect și completată cu anexe conţinând strategii și programe de prevenire a abandonului școlar elaborate în proiect.

Obiectivul realizării Ghidului de management a fost sprijinirea celor 40 de manageri ai școlilor implicate în proiect în demersul de a elabora strategii de dezvoltare instituțională, care să prevină abandonul școlar, având ca auxiliar un material resursă consistent.

Structura generală a ghidului, intitulat Călătoria spre o școală mai bună, a fost elaborată pe baza setului de conținuturi obligatorii recomandate de specialiștii în domeniu, precum și a sugestiilor făcute de directorii școlilor pilot și cuprinde:

Introducere

Cap. I – Abandonul școlar

Cap. II – Nevoia de schimbare a școlii

Cap. III – O școală bună

Cap. IV – Cum ajungem la o școală bună

Cap. V – Strategia școlii

Cap. VI – Asigurarea calității

 

Abordarea este mai puțin tehnică, deoarece s-a dorit un manual pe care directorii de școli să-l poată răsfoi cu încredere când vor simți nevoia unui sfat sau a unei idei pe care să o aplice pentru a-și reinventa permanent școala pe care o conduc. Scurtele paragrafe care clarifică conceptele și teoriile din domeniu sunt însoțite de aplicații, momente care îndeamnă la reflecție și concluzii de capitole sub forma unor pilde, poezii sau imagini sugestive.

Coordonator promovare şi diseminare,

                                                                                                                                                   Mihaela Anton


« înapoi