Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Dezvoltarea unui portal cu funcționalități multiple
Data: 23.08.2011


 Una din activitățile proiectului ”Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii” prevede dezvoltarea unui portal cu funcționalități multiple, activitate demarată în luna decembrie 2010. Acest sistem informatic are rol de suport în derularea activităților din programul Școală după școală, de facilitare a procesului de consiliere și învățare a elevilor prin accesul la resurse digitale de învăţare și consultarea de materiale (lecții interactive, aplicații / exerciții digitale, teste de verificare)

 

Portalul va permite realizarea consilierii online pentru elevi „Prietenul meu de la distanță”, va facilita comunicarea în timp real cu experți și colegi, comunicarea între elevi și părinții plecați în străinătate, crearea unei comunități online de colaborare între școli, schimbul de informații, best practice, instrumente, materiale între profesori.

  Crearea portalului și formarea comunității online a elevilor vor conduce la realizarea obiectivului orizontal Inovare si TIC și dezvoltarea de competențe cheie. In timpul proiectului se vor realiza cursuri eLearning pentru limba română, matematică, ce vor fi integrate pe platforma educațională. Postarea de resurse, găzduirea unor grupuri de comunicare şi învățare flexibile pe portal vor facilita formarea în sistem blended learning, prin parcurgerea de materiale digitale, comunicarea cu colegii, schimbul de informații și bune practici între membrii grupului țintă și beneficiarii indirecți. Comunicarea cu părinții plecați în străinătate va fi facilitată de platforma online, elevii fiind asistați de cadrele didactice.

Temele majore ale curriculei școlare ce va fi abordată în cursurile care urmează a fi dezvoltate pentru elevi au fost selectate pe baza rezultatelor cercetării pentru întocmirea bazei de date privind riscul de părăsire timpurie a școlii și identificarea nevoilor specifice ale grupului țintă.

În luna decembrie 2010, au fost definitivate structura lecțiilor și tematica pentru fiecare an școlar și a demarat activitatea de proiectare a specificațiilor tehnice și funcționale ale portalului și de dezvoltare a conținuturilor educaționale, fiind detaliate momentele de predare-învățare și tipurile de itemi folosiți în lecții.

Coordonator promovare şi diseminare,

                                                                                                 Mihaela Anton


« înapoi