Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

BULETIN INFORMATIV NR. 4
Data: 30.03.2012


 A.2. Activități pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor

A.2.9.Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală)

 

A.4.2. Pilotarea programului Școala după școală în 10 școli, un semestru școlar

Lansarea Programului Școală după școală


« înapoi