Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Schimb de experienţă interjudeţean
Data: 18.12.2012


 Vineri, 30 noiembrie 2012, la Şcoala Gimnazială Potlogi, a avut loc Schimbul de experienţă interjudeţean, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în calitate de Beneficiar, în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110 cu titlul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, proiect implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Asociaţia Komunitas, Asociaţia Shotron, CJRAE Dâmboviţa, CJRAE Ilfov, Fundația Dezvoltarea Popoarelor şi Albafor – Italia.

Activitatea a avut ca obiective diseminarea experienţei de succes a Şcolii Potlogi şi facilitarea schimbului de idei, de bune practici prin întâlniri faţă în faţă. La activitate au participat directorii celor 40 de școli din județele Dâmboviţa şi Ilfov, implicate în proiect, experţi, membri ai echipei de management din cele două judeţe.

Coordonatorul local de proiect din Şcoala Potlogi a făcut o scurtă prezentare a localităţii,  a şcolii, apoi a prezentat impactul pozitiv pe care proiectul l-a avut asupra elevilor, cadrelor didactice, părinţilor. Experienţele de succes prezentate s-au referit la activităţile din cadrul reţelelor de colaborare locale (Reţeaua nr. 4, Reţeaua nr. 10 şi Reţeaua nr.17). Au fost prezentate filme, fotografii ale activităţilor desfăşurate, impresii în urma participării la acestea, dosarul fiecărei reţele, Cercul de arte, care își desfăşoară activitatea într-un spaţiu deosebit, amenajat din banii strânşi de elevi prin vânzarea unor produse realizate de ei de Paşte, la Senat.

O altă experiență de succes l-a constituit Programul „Şcoala după şcoală”. Invitații au vizitat sala ŞDŞ, iar echipa de proiect din școală au prezentat eforturile făcute pentru transformarea spaţiului intr-un spaţiu prietenos, cald, personalizat, elegant, progresele pe care le-au făcut copiii ca urmare a participării la ŞDŞ (îmbunătățirea rezultatelor şcolare, a frecvenţei, a conduitei), precum și exemple de activităţi care au fost foarte eficiente şi foarte îndrăgite de elevi.

Participanţii au vizitat şcoala şi au văzut diversele modalităţi de expunere a lucrărilor elevilor pe holurile şcolii (autoportretele tuturor elevilor, canapeaua prieteniei, expoziţia de fotografii).

În concluzie, Şcoala cu clasele I-VIII Potlogi poate constitui un model pentru celelalte şcoli din proiect, prin mediul fizic prietenos şi elegant, varietatea şi originalitatea activităţilor desfăşurate, atragerea unor persoane resursă în activităţile proiectului, implicarea tuturor elevilor din grupul ţintă în activităţile desfăşurate.

Coordonator promovare și diseminare,

Mihaela Anton

 

 


« înapoi