Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Continuarea programului in scolile pilot si extinderea sa in alte 10 scoli
Data: 28.09.2012


 În cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110, prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii s-a realizat prin dezvoltarea și implementarea unor programe integrate de învățare formală și nonformală, adaptate nevoilor elevilor, cu efecte asupra învățării pe tot parcursul vieții: ”Școală după școală”, consiliere pentru copii și familiile/tutorii lor, ”Ateliere de vară”, în vederea menținerii copiilor în sistemul de educație.

Programul Şcoala după şcoală oferă sprijin şi asistenţă educaţională pentru copiii proveniţi din medii ce predispun la părăsirea timpurie a şcolii, la marginalizare şi excluziune socială. Activităţile desfășurate au în vedere îmbunătățirea performanțelor şcolare ale elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, ale celor care provin din familii defavorizate, ai căror părinţi au un nivel de educaţie scăzut sau sunt analfabeţi, din familii în care abandonul şcolar este întâlnit la fraţii mai mari şi care obişnuiesc să retragă copiii de la şcoală, din familii care nu pot asigura supravegherea necesară pregătirii copiilor pentru şcoală, cu un coeficient ridicat de risc pentru evoluţia copilului.

Conform metodologiei specifice, elaborate în cadrul proiectului, programul a fost pilotat în 10 unități școlare, câte 5 în fiecare din cele două județe implicate în proiect, Dâmbovița și Ilfov, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2011-2012, și extins în alte 10 școli în timpul primului semestru al anului școlar 2012-2013. 

În fiecare unitate de învăţământ în care s-a organizat programul Şcoala după şcoală s-a forma o grupă de 15 elevi proveniţi din clasele I-IV şi o grupă de 15 elevi proveniţi din clasele V-VIII. Învățătorii și profesorii care au lucrat cu elevii acestor grupe sunt beneficiari ai cursurilor de formare specifică programului Şcoala după şcoală.

 

 

În urma monitorizării progresului individual al elevilor incluși în program, s-au constatat următoarele:

·         managementul clasei, cultura si climat; in cadrul vizitelor de monitorizare s-a constatat ca în fiecare scoala spatiul destinat Programului SDS a fost organizat conform recomandarilor metodologice. Creativitatea echipelor locale s-a concretizat în realizarea unor spatii primitoare, stimulative pentru învatare si viata de grup, adaptate ritmic etapelor programului;

·         proiectarea activitatilor de remediere a fost facuta în functie de nevoile specifice ale elevilor din fiecare grup, identificate prin evaluarea initiala. Pentru elevii cu dificultati majore de învatare sau cu carente comportamentale au fost elaborate planuri educationale individualizate.;

·         abordarea diferentiata a învatarii s-a realizat în functie de particularitatile fiecarui grup, prin: învatare în  grupe de nivel, grupe la nivelul claselor si sprijin direct individualizat. In functie de ritmul diferit de dezvoltare al elevilor s-a dovedit eficienta si stimulativa învatarea în pereche;

·         ameliorarea conduitei scolare, dezvoltarea abilitatilor si comportamentelor prosociale si prevenirea comportamentului de risc au constituit o componenta majora de interventie a echipelor locale. S-a demonstrat eficienta activitatilor de socioanimatie prin jocurile de auto- si intercunoastere, de relationare multipla, de exersare a unor procese intelectuale, emotionale si volitive care au avut efecte benefice în activitatea de remediere si efectuare a temelor, ca si în ameliorarea conduitei.;

·         parteneriatul cu parintii/ tutorii elevilor din program a înregistrat particularitati specifice, în functie de contextul socioeconomic al fiecarei comunitati. Actiunile variate derulate cu parintii au constat în întâlniri de grup, întâlniri individuale, aplicare de chestionare. Practica fiecarei scoli a aratat ca cei mai multi parinti sunt atasati programului, exprima sustinere fata de activitatile derulate, dar exista si parinti putin interesati sau care uneori sunt frâne în influenta programului asupra copiilor.

 

            In toate scolile-pilot implementarea curriculum-ului din SDS a avut evidente efecte pozitive asupra elevilor din program, pe multiple componente ale activitatii: progres scolar, demonstrat de evaluarile finale si mediile pe semestrul al doilea, conduita ameliorata în cadrul grupului SDS, la clasa si uneori în familie, formarea unor deprinderi de munca independenta, în stadii diferite, de la sprijin direct în mica masura, pâna la independenta în efectuarea temelor, precum si voluntariat în oferirea de sprijin în învatare colegilor ca si în activitatile gospodaresti.

 

            S-a procedat, prin urmare la extinderea programului în alte 10 școli din cele două județe implicate în proiect.

 

Bune practici continuate în perioada de extindere a programului şcoală după şcoală

 

      Monitorizarea implementarii curriculumului in perioada de pilotare a Programului SDS a condus la identificarea unor practici de succes in toate scolile, reprezentand aspecte procedurale/ de management al grupului ce merita continuate in etapa de extindere a proiectului:

·         gruparea elevilor dupa nevoile lor de remediere, indiferent daca ei provin din acelasi an de studiu sau din ani diferiti

·         lucrul in pereche al invatatorilor, cand si unde a fost posibil;

·         sporirea motivatiei elevilor prin acordarea de stimulente curente: simboluri, diplome, aprecieri verbale sau stimulente ocazionale de tip recompensa: tabere, excursii,valorificarea altor oportunitati locale;

·         utilizarea metodelor interactive si a activitatilor de tip joc pentru a accesibiliza însusirea continuturilor de catre elevi si a determina participarea cu placere a elevilor la program;

·         selectarea în activitatile de socioanimatie a unor jocuri care sa stimuleze exersarea unor procese psihointelectuale ale elevilor precum si actiunea de auto si intercunoastere, de formare a unui climat educational favorabil;

·         practica lucrului cu partener de învatare ales fie dintre colegii din aceeasi clasa, fie dintre colegii mai mari care-si ofera ajutorul;

·         manifestarea creativitatii cadrelor didactice din echipele locale, in sensul ameliorarii procesului de implementare a curriculumului: realizarea unei grile de interviu pentru parinti, elaborarea unor descriptori de performanta pentru a imbunatati grila de monitorizare a temelor, crearea de mijloace de invatamant sugestive.

 

Aspecte  de îmbunătăţit în perioada de extindere a programului şcoală după şcoală:

 

      S-au identificat  aspecte care necesita analiza in scopul reglarii:  

·         asigurarea contextului favorabil în fiecare scoala, astfel încât cei doi învatatori sa lucreze simultan pe parcursul orelor de recuperare si pregatire a temelor, data fiind diversitatea solicitarilor si nevoilor de sprijin direct pe care le au elevii din ciclul primar cuprinsi în SDS;

·         în cadrul orarului zilnic, ordinea activitatilor sa fie flexibila, astfel încât activitatile remediale sa fie realizate fie înaintea temelor, pentru a-i capacita pe elevi în vederea rezolvarii sarcinilor date pentru acasa, fie dupa efectuarea temelor, ca forma de consolidare/dezvoltare, dupa nevoile pe care le prezinta elevii;

·         îmbogatirea ofertei de resurse, postate pe platforma, pentru a mentine interesul elevilor care le-au parcurs deja pe cele existente;

·         pentru situatii obiective de modificare a grupului-tinta pe parcursul derularii Programului SDS (schimbarea domiciliului, plecarea în strainatate cu parintii etc) este de dorit sa existe posibilitatea adaugarii de conturi pentru accesarea platformei e-learning.

Coordonator promovare și diseminare,

Mihaela Anton

 


« înapoi