Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Lansarea programului „Școală după școală” la Școala cu clasele I-VIII Potlogi, Dâmbovița
Data: 30.01.2012


 Grupul de lucru din cadrul proiectului „Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii”, derulat în Școala Potlogi, a organizat în data de 31 ianuarie 2012 o întâlnire cu elevi, părinți, cadre didactice și reprezentanți ai comunității în vederea lansării programului „Școală după școală”. Autoritățile locale și părinții au manifestat disponibilitate și interes față de solicitarea școlii de a participa la activitate, un număr semnificativ de reprezentanți ai comunității răspunzând afirmativ invitației (Primarul comunei, consilieri locali, preoții din localitate, polițist, bibliotecar, scriitori locali). Coordonatorul componentei „Școală după școală”din cadrul proiectului, doamna Anița Dulman, a prezentat scopul, obiectivele și tipul activităților care vor fi desfășurate în cadrul programului.

Momentul inaugurării spațiului destinat derulării activităților educative, de care vor beneficia cei 30 de elevi din grupul țintă al programului, a fost marcat printr-o slujbă oficiată de preoții din localitate. Echipa de proiect a școlii, coordonată de dna director Otilia Brebenel, a prezentat invitaților sala de clasă „Școală după școală” și a explicat principiile educative care au stat la baza amenajării acesteia. Prin proiect au fost asigurate dotările materiale necesare amenajării acestui spațiu, cadrele didactice implicate reușind să dea căldură și culoare sălii de clasă în care copiii își vor petrece, într-un mod util și plăcut, timpul înainte sau după școală.

Click aici pentru fotografii de la eveniment.


« înapoi