Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Comunicat lansare proiect
Data: 28.10.2010


 Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”,

Domeniul major de interventie 2.2 “Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”.

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/91/2.2/S/64110 

Titlul proiectului: „Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii”

 

 

28 octombrie 2010

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov,  Asociaţia Komunitas, Asociaţia Shotron, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov, Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor- Filiala Dâmboviţa şi ALBAFOR SPA, din  Italia, partener transnaţional, organizează în data de 2 noiembrie 2010, ora 10.00, la Centrul Internaţional de Conferinţe (Corpul K) al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Conferinţa de lansare a proiectului  cu titlul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.  

 

La acest eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, directori şi directori adjuncţi, reprezentanţi ai ONG-urilor şi massmedia.

 

Pornind de la premisa ca şcoala este un factor de coeziune la nivel comunitar, proiectul propune o abordare integrată, strategică, a intervenţiei asupra elevilor supuşi riscului de abandon şcolar prin crearea capacităţii instituţionale a şcolilor de a dezvolta programe alternative pentru elevi, de a atrage factori locali care să sprijine fenomenul de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii, fiind o bază de bune practici pentru viitoare iniţiative.

 

Prin obiectivele specifice,  proiectul răspunde nevoilor a 1350 de copii aflaţi în situaţii de risc, prin participarea la o varietate de programe educaţionale alternative cu caracter remedial şi recreaţional, care îi sprijină în formarea la nivel minimal a capacităţii de comunicare şi de relaţionare, în recuperarea decalajelor în învăţare, în facilitarea comunicării cu părinţii plecati în străinatate prin instrumente digitale, în dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale. Proiectul urmăreşte, de asemenea, dobândirea de competenţe specifice de lucru de către cadrele didactice care lucrează cu copiii aflaţi în situaţii de risc, elaborarea Metodologiei de desfăşurare a Programului Şcoală după şcoală, a unor politici, instrumente, pe baza adecvării practicilor europene la specificul local.

 Valoarea adaugată a proiectului constă în creşterea capacităţii şcolilor de a elabora şi implementa politici şi instrumente specifice prevenirii/diminuării abandonului şcolar, în creşterea numărului de profesori participanţi la sesiuni de formare pentru îmbunătăţirea achiziţiilor despre învăţarea centrată pe elev, egalitatea de şanse, comunicare, nondiscriminare, în creşterea numărului părinţilor consiliaţi pentru ameliorarea abilităţilor parentale şi a numărului de copii consiliaţi pentru dezvoltare personală şi motivaţie pentru învăţare, prin activităţi inovatoare cu caracter integrat promovate de programele Şcoală după şcoală, Atelierele de vară, prin consiliere la distanţă şi platforma online de învăţare şi de comunicare.

 

                                                                                

Informaţii suplimentare pot fi luate de la inspector Mihaela Anton, coordonator promovare şi diseminare proiect, tel. 0728-92.99.66, 0745372024 adresă e-mail: miha_anton@yahoo.com.

 

 

 

Manager de proiect,

Inspector şcolar general,

Prof. Elena MANOLESCU


« înapoi