Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

Programul Școală după școală la Școala nr. 2 Crețești Vidra
Data: 20.11.2012


 La Școala nr.2 Crețești Vidra  din Ilfov, programul Școală după școală  a început în luna septembrie a acestui an școlar pentru 30 de elevi din grupul țintă al proiectului. Cadrele didactice din echipa programului planifică și derulează activități atractive, care au ca scop îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor beneficiari ai programului – a se vedea imagini relevante în sectiunea Proiectul în imagini.


« înapoi