Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

REȚELE LA NIVEL DE COMUNITATE – DÂMBOVIȚA
Data: 08.02.2012


 COMPONENTA A2: DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

ACTIVITATEA 2.9.

 

REȚELE LA NIVEL DE COMUNITATE – DÂMBOVIȚA

                               

 

 

REȚEAUA LOCALĂ  LA NIVEL DE COMUNITATE NR. 1

 

TEMA: Profilul comunității

PARTENERI ÎN REȚEA:

 

1. Şcoala cu clasele I – VIII  Ulmi

2. Şcoala cu clasele I – VIII  Raciu

3. Şcoala cu clasele I – VIII Cazaci

4. Instituție din comunitatea locală – Școala ,,Ion Constantinescu” Viișoara

5. Instituție din comunitatea locală – Biserica Ortodoxă –parohia Ulmi

6. Instituție din comunitatea locală – Biblioteca comunală ,,Cpt. I. Andreescu” Ulmi

7. Instituție din comunitate – Biserica Ortodoxă – parohia Raciu

8. Instituție din comunitate - Şcoala cu clasele I – VIII Șuța Seacă

9 . Instituție din comunitate - Biserica Ortodoxă –parohia Cazaci

10. Instituție din comunitate - Şcoala cu clasele I – VIII Nucet

 

INSTITUȚIE COORDONATOARE A REȚELEI: Şcoala cu clasele I – VIII  Ulmi

 

 

 

 

REȚEAUA LOCALĂ  LA NIVEL DE COMUNITATE NR. 2

 

TEMA: Școala verde

PARTENERI ÎN REȚEA:

 

1. Şcoala cu clasele I – VIII  Ungureni

2. Şcoala cu clasele I – VIII  „Tudor Vladimirescu” Târgovişte         

3. Şcoala cu clasele I – VIII „Prof. Paul Bănică” Târgovişte       

4. Instituție din comunitatea locală – Școala Râncaciov – Dragomireşti

5. Instituție din comunitatea locală – A.P.M Dâmboviţa

6. Instituție din comunitatea locală – Televiziunea Columna TV

7. Instituție din comunitatea locală - Primăria Târgovişte

 

INSTITUȚIE COORDONATOARE A REȚELEI: Şcoala cu clasele I – VIII  Ungureni

 

 

 

 

REȚEAUA LOCALĂ  LA NIVEL DE COMUNITATE NR. 3

 

TEMA: Viața oglindită în opere literare

PARTENERI ÎN REȚEA:

 

1. Şcoala cu clasele I – VIII  “Dora Dalles” Bucşani

2. Şcoala cu clasele I – VIII  Comişani

3. Şcoala cu clasele I – VIII ,,Pictor Nicolae Grigorescu”nr.1 Titu 

4. Instituție din comunitatea locală – Școala cu cls I – VIII Habeni-Bucșani

5. Instituție din comunitatea locală –  Biblioteca ,,Aurelian Trandafir” Comişani

6. Instituție din comunitatea locală – Biblioteca orășenească Titu

 

INSTITUȚIE COORDONATOARE A REȚELEI: Şcoala cu clasele I – VIII “Dora Dalles” Bucşani

 

 

 

REȚEAUA LOCALĂ  LA NIVEL DE COMUNITATE NR. 4

 

TEMA: Jocul, o bucurie indiferent de vârstă

PARTENERI ÎN REȚEA:

 

1. Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa

2. Şcoala de Arte şi Meserii Potlogi

3. Şcoala cu clasele I – VIII Poiana nr.1   

4. Instituție din comunitatea locală – Grădinița Potlogi

5. Instituție din comunitatea locală – Grădinița nr.2 Pucioasa

6. Instituție din comunitatea locală – Postul de poliție Poiana

 

INSTITUȚIE COORDONATOARE A REȚELEI: Școala Potlogi

 

 

 

REȚEAUA LOCALĂ  LA NIVEL DE COMUNITATE NR. 5

 

TEMA:  Profilul comunității

PARTENERI ÎN REȚEA:

 

1. Școala cu clasele I – VIII  nr.3 Pucioasa

2. Şcoala cu clasele I – VIII  nr. 2 Titu

3. Şcoala cu clasele I – VIII “Radu cel Mare” Târgovişte

4. Instituție din comunitatea locală – Biblioteca orășenească Pucioasa

5. Instituție din comunitatea locală – Biblioteca orășenească Titu

6. Instituție din comunitatea locală – Primăria Târgoviște

7. Instituție din comunitatea locală – Biblioteca Județeană

 

INSTITUȚIE COORDONATOARE A REȚELEI: Şcoala cu clasele I – VIII nr. 3 Pucioasa

 

 

 

REȚEAUA LOCALĂ  LA NIVEL DE COMUNITATE NR. 6

 

TEMA: Istorie și tradiție locală

PARTENERI ÎN REȚEA:

 

1. Şcoala cu clasele I – VIII Racoviţă

2. Liceul “Mihai Viteazul” Vişina

3. Şcoala cu clasele I – VIII “Grigore Alexandrescu” Târgovişte

4. Instituție din comunitatea locală - Şcoala cu clasele I - VIII Hăbeni - Bucşani

5. Instituție din comunitatea locală – P.A.P.I Vişina

6. Instituție din comunitatea locală – Scoala I-VIII Răscăeţi

7. Instituție din comunitatea locală – Muzeul Județean Dâmbovița

 

INSTITUȚIE COORDONATOARE A REȚELEI: Şcoala cu clasele I – VIII Racoviţă

 

 

 

 

REȚEAUA LOCALĂ  LA NIVEL DE COMUNITATE NR. 7

 

TEMA: Arta de a fi om

PARTENERI ÎN REȚEA:

 

1. Şcoala cu clasele I – VIII Picior de Munte

2. Școala cu clasele I – VIII nr.4 Moreni

3. Şcoala cu clasele I – VIII Raciu

4. Instituție din comunitatea locală – Primaria Dragodana

5. Instituție din comunitatea locală – Biblioteca Municipală Moreni

6. Instituție din comunitatea locală – Biserica Sf. Nicolae Raciu

 

INSTITUȚIE COORDONATOARE A REȚELEI: Şcoala cu clasele I – VIII Picior de Munte

 

 

 

 

 

REȚEAUA LOCALĂ  LA NIVEL DE COMUNITATE NR. 8

 

TEMA:

PARTENERI ÎN REȚEA: Un mediu mai curat, o viață mai bună

 

1. Şcoala cu clasele I – VIII Cazaci

2. Școala cu clasele I – VIII nr.2 Titu

3. Şcoala cu clasele I – VIII Racoviță

4. Instituție din comunitatea locală – Primăria comunei Nucet

5. Instituție din comunitatea locală – Primăria orașului Titu

6. Instituție din comunitatea locală – Primăria comunei Bucșani

 

INSTITUȚIE COORDONATOARE A REȚELEI: Şcoala cu clasele I – VIII Cazaci

 

 

 

 

REȚEAUA LOCALĂ  LA NIVEL DE COMUNITATE NR. 9

 


« înapoi