Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Ştiri

» Arhiva ştiri

ATELIERE DE VARĂ 2011
Data: 01.08.2011


În perioada 11 iulie – 12 august 2011, se desfășoară Atelierele de vară, în cele 40 de școli pilot ale proiectului ”Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii”, conform unui calendar stabilit la nivelul fiecărui județ implicat în proiect: Dâmbovița și Ilfov, activitatea derulându-se pe durata a 10 zile în fiecare școală, câte 4 ore pe zi.

 Atelierele de vară sunt programe educaționale transdisciplinare pentru copiii care au atins sau depășit vârsta de începere a școlarizării și care, în absența educației timpurii, nu au abilități necesare succesului școlar. În fiecare școală din proiect este constituită o grupă, formată din aproximativ 10 copii, iar activitățile sunt desfășurate de învățătoare, care au beneficiat de cursuri de formare pe tematica Atelierelor de vară. Pentru derularea în bune condiții a activității, fiecare unitate școlară a primit câte un pachet educațional pentru copii, constând în rechizite. Au fost contractate, de asemenea, servicii de catering, copiii primind o masă la prânz.

Scopul activității este îmbunătățirea capacității de comunicare și relaționare a copiilor.

La aceste ateliere participă copii care nu au frecventat deloc grădiniţa, din motive materiale sau din cauza dezinteresului familiei, copii care au frecventat sporadic grădiniţa și copii întorşi din străinătate care au depus cerere de înscriere în clasa I.

                     În cadrul Atelierelor de vară sunt prevăzute activităţi recreative, de socializare, de dezvoltare a capacităţii de comunicare, a capacităţii de autocunoaştere şi intercunoaştere, de educare a respectului faţă de sine, faţă de ceilalţi şi faţă de ceea ce îi înconjoară.

Rezultatul derulării acestor activităţi conduce la socializare, la formarea unor atitudini de acceptare reciprocă, colaborare, comunicare, atitudine pozitivă, prietenie.

La finalul atelierelor este organizată o festivitate de premiere, la care participă şi părinţii copiilor şi alţi membri ai comunităţii. Din impresiile notate în jurnalul de reflecţie şi din aprecierile verbale ale părinţilor, în școlile în care activitatea s-a desfășurat până la acest moment, reiese că preșcolarii participanţi la ateliere sunt acum stimulaţi, motivați  pentru a veni la şcoală, copiii s-au simţit valorizaţi şi în siguranţă la şcoală, s-au obişnuit cu programul de lucru şi alte reguli ale vieţii de şcolar. Copiii au devenit mai comunicativi, mai creativi şi mai încrezători în ei înşişi.

Se doreşte ca aceste activităţi să îşi găsească continuitatea în programul zilnic al elevilor.

Prin activitățile desfășurate în cadrul Atelierelor de vară se urmărește dezvoltarea și implementarea unor programe integrate de învățare formală și non-formală, adaptate nevoilor copiilor, precum și consolidarea parteneriatului şcoală-comunitate, în vederea menținerii copiilor în sistemul de educație și a creșterii ratei succesului școlar.

 

 

 

 

01.08.2011                                                                  Coordonator promovare și diseminare,

                                                                                                        Mihaela Anton


« înapoi