Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Rezultate anticipate


Rezultatele aşteptate în urma desfăşurării activităţilor proiectului sunt:

Activitatea 1. Realizarea unui studiu pentru întocmirea unei baze de date privind riscul de părăsire timpurie a şcolii şi identificarea nevoilor specifice ale grupului ţintă:


Activitatea 2. Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, schimbării atitudinii cadrelor didactice faţă de elevi, în baza rezultatelor studiului diagnostic realizat la Activitatea 1:


Activitatea 3. Dezvoltarea unui portal cu funcționalităţi multiple: realizarea de lecţii interactive, jocuri, teste pentru elevi; comunicare cu experți / colegi, comunicare între elevi şi părinţi plecaţi în străinătate, consiliere online pentru elevi „Prietenul meu de la distanță”, crearea unei comunităţi online de colaborare între şcoli:


Activitatea 4.1. Proiectarea şi organizarea programului Şcoala după şcoală:


Activitatea 4.2. Pilotarea programului Şcoala după şcoală în 10 şcoli, un semestru şcolar.

Activitatea 4.3. Continuarea programului în şcolile pilot şi extinderea sa în alte 10 şcoli:


Activitatea 5. Organizarea şi desfăşurarea Atelierelor de vară cu copiii care urmează a se înscrie în clasa I şi care nu au frecventat sau au avut o frecvenţă slabă la gradiniţă:


Activitatea 6. Organizarea programelor de consiliere pentru elevi şi părinţi / tutori din cele 40 şcoli:


Activitatea 7. Organizarea de excursii şi tabere pentru copiii din Programul Şcoala după şcoală cu frecvenţă bună şi progres şcolar:


Activitatea 8. Activităţi de diseminare:


Alte rezultate: