Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Prezentarea parteneriatului proiectului


Inspectoratul Şcolar Judeţean Damboviţa
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov
Asociaţia Komunitas, Bucureşti
Asociaţia Shotron, Bucureşti
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov
Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor - Filiala Dâmboviţa
ALBAFOR SPA, Lazio, Italia