Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Newslettere

» Arhiva newslettere

BULETIN INFORMATIV NR. 8
Data: 31.01.2013


 Sumar:

Activităţi de management al proiectului.

Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituționale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a școlii

 - Vizite de lucru în școli ale experților în management pentru sprijinirea implementării strategiilor locale și pentru monitorizare

 - Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală).

Dezvoltarea portalului cu funcţionalităţi multiple.

Pilotarea programului Şcoală după şcoală

Consilierea elevilor. Caravana consilierii pentru tutori/părinți, pe principiul resursa urmează beneficiarul.

Activități de diseminare a rezultatelor proiectului.

 


 Vezi buletinul informativ aici:

http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_8.doc

 


« înapoi