Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Newslettere

» Arhiva newslettere

BULETIN INFORMATIV NR. 7
Data: 30.11.2012


Sumar:

Activităţi de management al proiectului.

Activităţi pentru dezvoltarea capacităţii instituționale a şcolilor în vederea gestionării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

                        - Vizite de lucru în școli ale experților în management pentru sprijinirea implementării strategiilor locale și pentru monitorizare.

                        - Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală).

Dezvoltarea portalului cu funcţionalităţi multiple.Pilotarea programului Şcoală după şcoalăextinderea programului Școală după școală.

Organizarea excursiilor/taberelor pentru copiii din Programul Şcoală după şcoală care dovedesc frecvență bună și progres școlar.

Utilizarea portalului cu funcționalități multiple.

Consilierea elevilor. Caravana consilierii pentru tutori/părinți, pe principiul resursa urmează beneficiarul.

Activități de diseminare a rezultatelor proiectului.

 Vezi buletinul informativ aici:

 http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_7.pdf

 


« înapoi