Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Newslettere

» Arhiva newslettere

BULETIN INFORMATIV NR. 4
Data: 30.03.2012


 Sumar:

 A.2. Activități pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor

A.2.9.Crearea și dezvoltarea rețelelor de colaborare (școli, instituții din comunitatea locală) ......... pag. 1

A.4.2. Pilotarea programului Școala după școală în 10 școli, un semestru școlar

Lansarea Programului Școală după școală.....pag. 6

  Vezi buletinul informativ aici:

http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_4_pag_1.doc

http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_4_pag_2.doc

http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_4_pag_3.doc

http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_4_pag_4.doc

http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_4_pag_5.doc

http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_4_pag_6.doc

http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_4_pag_7.doc

http://www.zidezi-lascoala.ro/fisiere/buletin/BI_4_pag_8.doc

 


« înapoi