Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Newslettere

» Arhiva newslettere

BULETIN INFORMATIV NR. 8
Data: 31.01.2013


» detaliiBULETIN INFORMATIV NR. 7
Data: 30.11.2012


» detaliiBULETIN INFORMATIV NR. 6
Data: 29.08.2012


» detaliiBULETIN INFORMATIV NR. 5
Data: 15.06.2012


» detaliiBULETIN INFORMATIV NR. 4
Data: 30.03.2012


» detalii