Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Echipa de management a proiectului


NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA IN PROIECT
OVIDIU BĂSCEANU Manager de proiect
CRISTINA GROZA Asistent manager
LUDMILA SAVU Expert contabil
MONICA PANDURU Consilier juridic
MIRELA MIHAESCU Coordonator monitorizare-evaluare proiect
ANCA TÎRCĂ Coordonator – componenta dezvoltare instituţională
ANIŢA DULMAN Coordonator – componenta Şcoală după şcoală
MIHAELA ANTON Coordonator promovare şi diseminare