Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2. “Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie: 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Titlul proiectului: “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Damboviţa

 

Nr Contract: POSDRU/91/2.2/S/64110

 

Contact


Manager de proiect
Manolescu Elena

Asistent Manager
Groza Cristina
Tel: 0728929969
Email: groza_cristina@yahoo.com

Adresa ISJ Dâmboviţa:
Bulevardul Regele Carol I, Nr.62
Targoviste


Tel: 0245/21.18.91
Fax: 0245/61.37.23
Email: isj_db@yahoo.com
Website: www.isj-db.ro